Využívání rádiových kmitočtů - základní informace

Za správnost návodu odpovídá:

Český telekomunikační úřad

ID Záznamu
L-6003
Zpracováno k datu
01.05.2016
Poslední aktualizace
01.05.2016