Stížnost na porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ID Záznamu
i-257-529
Datum zveřejnění
15.07.2011
Poslední aktualizace
29.07.2015

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat každá fyzická nebo právnická osoba (soutěžitel či spotřebitel).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemného podnětu poštou či ústním podáním do protokolu v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podnět je možné podat také elektronicky (viz bod 16).

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje; navrhovatel je povinen označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností.

Je také možné podat anonymní podání bez nároku na odpověď.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nelze vyloučit potřebu objasnit předmět podnětu prostřednictvím korespondence nebo v rámci osobního projednání v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky proti vyřízení podnětu nejsou stanoveny.

Opravným prostředkem proti rozhodnutí ve věci samé je rozklad podaný k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí účastníku řízení či jeho právnímu zástupci.

V případě druhoinstančního rozhodnutí je opravným prostředkem žaloba podaná k správnímu soudu dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - Sekce hospodářské soutěže