Vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

ID Záznamu
395230397
Datum zveřejnění
22.08.2016
Poslední aktualizace
10.10.2016

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Daňový subjekt, který splní zákonem stanovené podmínky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Tiskopis je oprávněn podat daňový subjekt místně příslušnému celnímu úřadu, a to způsobem stanoveným zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, na příslušném formuláři vydaném Ministerstvem financí České republiky anebo jeho elektronickou podobou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Tiskopis můžete získat na internetových stránkách Celní správy České republiky, popř. na kterémkoliv celním úřadě, kde jsou k dispozici také pokyny pro jeho vyplnění.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad, určený dle sídla u právnické osoby anebo trvalého pobytu u fyzické osoby.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na daňovém oddělení příslušného celního úřadu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář vydaný Ministerstvem financí České republiky.

Přímý odkaz na inteligentní formulář:

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=63

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány, nejsou-li stanoveny zákonem.

Elektronická služba, kterou lze využít

Návrh na vydání povolení je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní