Povinnost uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za kalendářní rok

ID Záznamu
395230400
Datum zveřejnění
22.08.2016
Poslední aktualizace
24.09.2020

Základní informace k životní situaci

Tato situace řeší podání hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za kalendářní rok dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat daňový subjekt.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za kalendářní rok podává daňový subjekt místně příslušnému celnímu úřadu, a to způsobem stanoveným zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad (daňové oddělení), určený dle sídla u právnické osoby anebo dle místa pobytu u fyzické osoby.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za kalendářní rok je možné učinit pouze prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní