Objednávka kontrolních pásek ke značení lihu

ID Záznamu
395230956
Datum zveřejnění
22.08.2016
Poslední aktualizace
11.10.2016

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Objednávku kontrolních pásek může podat pouze registrovaná osoba povinná značit líh.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Objednávku kontrolních pásek podává oprávněná osoba místně příslušnému celnímu úřadu, a to způsobem a za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad (daňové oddělení), v jehož obvodu územní působnosti se nachází místo značení lihu osobou povinnou značit líh, případně v jehož obvodu územní působnosti se nachází místo pobytu u fyzické osoby povinné značit líh nebo sídlo u právnické osoby povinné značit líh, pokud se místo nebo místa značení lihu této osoby nenachází na daňovém území České republiky.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Objednávku kontrolních pásek, v případě jejího osobního podání.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Objednávku kontrolních pásek je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní