Daňové přiznání ke spotřební dani dle § 15a odst. 9 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

ID Záznamu
395230927
Datum zveřejnění
22.08.2016
Poslední aktualizace
15.09.2016

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat daňový subjekt.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Daňové přiznání ke spotřební dani je oprávněn podat daňový subjekt Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu, a to způsobem stanoveným zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, na příslušném formuláři vydaném Ministerstvem financí anebo jeho elektronickou podobou.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Daňové přiznání ke spotřební dani je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní