Zemědělství

ID Záznamu
Datum zveřejnění
27.05.2020
Poslední aktualizace
28.05.2020

Základní informace k životní situaci

Informace zveřejňované Ministerstvem zemědělství v souvislosti s koronavirem (Covid-19) najdete zde. Najdete zde např. aktuální informace ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství a o změnách pravidel přeshraničního pohybu, o Programu rozvoje venkova, farmářských trzích, ad.

Informaci o rozhodnutí vlády uvolnit finanční prostředky na pomoc pro zemědělce najdete zde. Finanční prostředky mohou primárně čerpat malé a střední podniky. Mají především zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech. Menší část prostředků půjde také na boj proti kůrovci.

Usnesení Vlády ČR ze dne 25.5.2020 k Pravidlům poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., kterým uložila ministru zemědělství zabezpečit realizaci nového programu Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru, najdete zde.

Podrobné informace o programech poskytování podpory, investičních úvěrech ad. najdete na webu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF), který je  jedním ze základních pilířů dotační politiky Ministerstva zemědělství. Odpovědi na nejčastější dotazy najdete zde.

Informaci o možnosti odkladu splátek úvěrů od PGRLF najdete zde, včetně formuláře žádosti.

Komplexní informace pro zemědělské subjekty hospodařící v bezprostředním příhraničí najdete zde.

Podrobné informace o přeshraničním pohybu najdete zde.

Další informace

Pro další informace můžete využít speciální linku 1212 s volbou 3 nebo speciální informační linku Ministerstva průmyslu a obchodu pro podnikatele a živnostníky 224 854 444.

Pro zaslání dotazu můžete využít také speciální e-mailovou adresu covid_podnikatele@mpo.cz.

Na webu Ministerstva zdravotnictví najdete materiály ke stažení, které můžete využít – např. pravidla uvolňování opatření od 25.5.2020, leták o užívání roušky, o bezpečném chování v restauraci, kulturních zařízeních, nákupních centrech nebo na koupališti apod.

Aktuality Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronaviru (Covid-19) najdete zde.

Můžete využít platformy CoVpoint.cz, tzv. tržiště, které bylo navrženo k podpoře ČR v boji proti Covid-19. Vzniklo jako reakce na novou situaci a cílem je propojit co nejvíce firem ochotných pomoci státu, a zároveň spojovat současnou poptávku a nabídku firem tak, aby spolupráce byla co nejefektivnější.

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů najdete zde. Prostřednictvím speciální informační linky zde odpovídají na dotazy odborní pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací. Další informace můžete vyhledat přes rozcestník Ministerstva obchodu a průmyslu zde.

 

 

Nouzový stav a vydaná opatření:

Důležité informace o epidemii koronaviru (Covid-19), nouzovém stavu a všech souvisejících vydaných opatřeních najdete na webu Úřadu vlády ČR. Co aktuálně platí v souvislosti s nouzovým stavem najdete zde.

Přehled o uvolňování opatření – co a kdy můžete – najdete zde.

 

 

Obecné informace k problematice koronaviru (Covid-19):

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete na webu Ministerstva zdravotnictví zde. Důležité kontakty a odkazy najdete zde

Můžete si instalovat mobilní infokartu, která vám zpřístupní nejaktuálnější informace, důležité kontakty na infolinky a oficiální pokyny a doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Přehledné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Státního zdravotního ústavu. Pro informace můžete využít i nonstop linku Státního zdravotního ústavu 725 191 370, 724 810 106, 726 191 367.

Obecné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Světové zdravotnické organizace (WHO).

Srozumitelné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu okoronaviru.cz, jehož obsah vytváří odborníci z Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR, Oxfordské univerzity a dalších vědeckých institucí.

Přehled o aktuálním šíření nákazy v ČR najdete zde.

Přehled o aktuálním šíření nákazy ve světě najdete zde.