Zahraniční obchod

ID Záznamu
Datum zveřejnění
27.05.2020
Poslední aktualizace
28.05.2020

Základní informace k životní situaci

Zákaz volného pohybu byl zrušen a je tak opět umožněno vycestovat mimo ČR.

Důrazně však doporučujeme informovat se o stavu preventivních opatření v cílové zemi, která mohou být odlišná od těch přijatých v ČR.

Informace k cestování do ostatních států najdete zde.

Služby pro exportéry najdete zde. Najdete zde např. informace o platformách pro spolupráci, výzvách k předkládání projektů, exportních příležitostech nebo databáze důležitých subjektů.

Aktuality a informace k ekonomické spolupráci zveřejňované na webu Ministerstva zahraničí najdete zde.

Přehledné informace o tom, jak řešit situace v zahraničí najdete zde.

Můžete se obrátit na Klientské centrum pro export (KCE), které vám může pomoci se zajišťováním služeb ve více než devadesáti zemích světa. Mezi základní služby KCE patří příprava na obchodní jednání, identifikace obchodních příležitostí nebo asistence při jednání s oficiálními institucemi či státními podniky. Prostřednictvím KCE se mohou exportéři setkávat i s náměstky Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí.

Součástí státních opatření na podporu firem je Balíček opatření na podporu exportérů (EGAP), na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce. Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádosti a EGAP prověří bonitu a platební schopnost zahraničního odběratele a ve zkráceném procesu připraví pojistné smlouvy ošetřující riziko neodebrání zboží nebo nezaplacení faktury vývozce. Pojištění je nabízeno všem českým vývozcům, včetně MSP (fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území ČR).

Podrobné informace k přeshraničnímu pohybu najdete zde: např. pravidla pro vstup na území ČR, přehled otevřených hraničních přechodů, podmínky vstupu do jednotlivých států, podmínky zaměstnávání cizinců, informace k některým výjimkám, informace o mezinárodní dopravě apod.

Informace o postupu při návratu ze zahraničí do ČR najdete zde.

Další informace

Pro další informace můžete využít speciální linku 1212 s volbou 3 nebo speciální informační linku Ministerstva průmyslu a obchodu pro podnikatele a živnostníky 224 854 444.

Pro zaslání dotazu můžete využít také speciální e-mailovou adresu covid_podnikatele@mpo.cz.

Na webu Ministerstva zdravotnictví najdete materiály ke stažení, které můžete využít – např. pravidla uvolňování opatření od 25.5.2020, leták o užívání roušky, o bezpečném chování v restauraci, kulturních zařízeních, nákupních centrech nebo na koupališti apod.

Aktuality Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronaviru (Covid-19) najdete zde.

Můžete využít platformy CoVpoint.cz, tzv. tržiště, které bylo navrženo k podpoře ČR v boji proti Covid-19. Vzniklo jako reakce na novou situaci a cílem je propojit co nejvíce firem ochotných pomoci státu, a zároveň spojovat současnou poptávku a nabídku firem tak, aby spolupráce byla co nejefektivnější.

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů najdete zde. Prostřednictvím speciální informační linky zde odpovídají na dotazy odborní pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací. Další informace můžete vyhledat přes rozcestník Ministerstva obchodu a průmyslu zde.

 

Nouzový stav a vydaná opatření:

Důležité informace o epidemii koronaviru (Covid-19), nouzovém stavu a všech souvisejících vydaných opatřeních najdete na webu Úřadu vlády ČR. Co aktuálně platí v souvislosti s nouzovým stavem najdete zde.

Přehled o uvolňování opatření – co a kdy můžete – najdete zde.

 

Obecné informace k problematice koronaviru (Covid-19):

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete na webu Ministerstva zdravotnictví zde. Důležité kontakty a odkazy najdete zde.

Můžete si instalovat mobilní infokartu, která vám zpřístupní nejaktuálnější informace, důležité kontakty na infolinky a oficiální pokyny a doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Přehledné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Státního zdravotního ústavu. Pro informace můžete využít i nonstop linku Státního zdravotního ústavu 725 191 370, 724 810 106, 726 191 367.

Obecné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Světové zdravotnické organizace (WHO).

Srozumitelné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu okoronaviru.cz, jehož obsah vytváří odborníci z Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR, Oxfordské univerzity a dalších vědeckých institucí.

Přehled o aktuálním šíření nákazy v ČR najdete zde.

Přehled o aktuálním šíření nákazy ve světě najdete zde.