Přeshraniční pohyb

ID Záznamu
Datum zveřejnění
26.05.2020
Poslední aktualizace
04.06.2020

Základní informace k životní situaci

Aktuální informace najdete přehledně zpracované na webu Ministerstva vnitra

Najdete zde i dokument „Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR, tedy bez předchozího bydliště na území ČR“ a „Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR“.

Dne 25. května 2020 schválila vláda změnu režimu na hranicích s Německem a Rakouskem. Od 26. května 2020 končí plošné a systematické kontroly na hranicích a s oběma zeměmi se otevírají další hraniční přechody. Kontroly budou probíhat namátkově. Bližší informace jsou uvedeny v tiskové zprávě.

Výčet otevřených hraničních přechodů a přehled opatření členských států EU naleznete zde.

Ministrem zdravotnictví bylo dále schváleno nové ochranné opatření, kterým jsou definovány podmínky pro vstup na území České republiky a karanténní opatření. Výjimky pro vstup se rozšiřují na osoby, které mají rodinnou vazbu nebo jsou v trvalém partnerském vztahu s osobou žijící na území ČR, za podmínky, že přijíždějící osoba je občanem EU nebo cizincem s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státu EU. Jako na občany EU se pohlíží i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie.

Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Aktuální obecné informace a doporučení k cestám do zahraničí pak najdete zde.

 

Dochází k postupnému obnovování činnosti zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Na základě vývoje epidemiologické situace budou postupně uvolňovány možnosti vstupu cizinců ze třetích zemí na území České republiky. Podrobnější informace týkající se pobytu a zaměstnávání cizinců naleznete zde.

Podrobnější informace k některým výjimkám (vzory potvrzení pro jednotlivé kategorie najdete zde):

Mimořádná opatření Námořního úřadu související s vydáváním dokladů členům posádky nadjete zde.

Odpovědi na nejčastější dotazy k podmínkám vstupu do ČR najdete zde.

Informace pro cizince a jejich zaměstnavatele najdete zde.

Aktuální pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti a informace o částečném spuštění programů ekonomické migrace najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dle usnesení vlády č. 127/2020 Sb. bylo u zahraničních pracovníků automaticky prodlouženo povolení k zaměstnání, víz k pobytu, a to na dobu 60 dní po skončení nouzového stavu.

Na všechny osoby vstupující na území ČR platí veškerá další platná mimořádná a krizová opatření přijatá Vládou ČR v souvislosti s epidemií COVID19.

Podrobné informace o postupu při návratu ze zahraničí, testování a karanténě najdete zde: návrat ze zahraničí, testování, karanténa.

Další aktuality a důležitá upozornění najdete zde.

Odpovědi na nejčastější dotazy spojené s přeshraničním pohybem najdete zde.

E-mailová adresa pro dotazy související s cestováním za nouzového stavu: cestovani.covid19@mvcr.cz.

Další informace

Nouzový stav a vydaná opatření:

Důležité informace o epidemii koronaviru (Covid-19), nouzovém stavu a všech souvisejících vydaných opatřeních najdete na webu Úřadu vlády ČR. Co aktuálně platí v souvislosti s nouzovým stavem najdete zde.

Přehled o uvolňování opatření – co a kdy můžete – najdete zde.

 

Obecné informace k problematice koronaviru (Covid-19):

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete na webu Ministerstva zdravotnictví zde. Důležité kontakty a odkazy najdete zde.

Můžete si instalovat mobilní infokartu, která vám zpřístupní nejaktuálnější informace, důležité kontakty na infolinky a oficiální pokyny a doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Přehledné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Státního zdravotního ústavu. Pro informace můžete využít i nonstop linku Státního zdravotního ústavu 725 191 370, 724 810 106, 726 191 367.

Obecné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Světové zdravotnické organizace (WHO).

Srozumitelné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu okoronaviru.cz, jehož obsah vytváří odborníci z Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR, Oxfordské univerzity a dalších vědeckých institucí.

Přehled o aktuálním šíření nákazy v ČR najdete zde.

Přehled o aktuálním šíření nákazy ve světě najdete zde.