Organizace volnočasových aktivit

ID Záznamu
Datum zveřejnění
26.05.2020
Poslední aktualizace
28.05.2020

Základní informace k životní situaci

Pravidla pro organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti

 • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob,
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť

 • omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
 • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
 • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 • ve sprchách zajistit co největší možné odstupy,
 • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),
 • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
 • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

Pravidla pro přírodní a umělá koupaliště (vnitřní i venkovní)

 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob,
 • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
 • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 • u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,
 • vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, vlnové atrakce apod., a parní lázně nejsou provozovány,
 • všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
 • hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou,
 • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,
 • v případě venkovních koupališť návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu na lehátku, podložce apod., jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s výjimkou členů domácnosti.

Pravidla pro sauny

 • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 • sauna je nastavena na min. 70 °C,
 • parní sauny nejsou provozovány,
 • mezi zákazníky je rozestup alespoň 1,5 metru ve všech prostorách včetně šaten, přímo v saunách pak jsou alespoň 4 m3 na zákazníka,
 • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
 • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 • neprovádí se saunové ceremoniály, při kterých dochází k víření vzduchu,
 • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 • zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
 • používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

Informace k provozu sportovišť najdete také zde.

Další informace

Pro další informace můžete využít speciální linku 1212 s volbou 3 nebo speciální informační linku Ministerstva průmyslu a obchodu pro podnikatele a živnostníky 224 854 444.

Pro zaslání dotazu můžete využít také speciální e-mailovou adresu covid_podnikatele@mpo.cz.

Na webu Ministerstva zdravotnictví najdete materiály ke stažení, které můžete využít – např. pravidla uvolňování opatření od 25.5.2020, leták o užívání roušky, o bezpečném chování v restauraci, kulturních zařízeních, nákupních centrech nebo na koupališti apod.

Aktuality Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronaviru (Covid-19) najdete zde.

Můžete využít platformy CoVpoint.cz, tzv. tržiště, které bylo navrženo k podpoře ČR v boji proti Covid-19. Vzniklo jako reakce na novou situaci a cílem je propojit co nejvíce firem ochotných pomoci státu, a zároveň spojovat současnou poptávku a nabídku firem tak, aby spolupráce byla co nejefektivnější.

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů najdete zde. Prostřednictvím speciální informační linky zde odpovídají na dotazy odborní pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací. Další informace můžete vyhledat přes rozcestník Ministerstva obchodu a průmyslu zde.

 

 

Obecné informace k problematice koronaviru (Covid-19):

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete na webu Ministerstva zdravotnictví zde. Důležité kontakty a odkazy najdete zde.

Můžete si instalovat mobilní infokartu, která vám zpřístupní nejaktuálnější informace, důležité kontakty na infolinky a oficiální pokyny a doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Přehledné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Státního zdravotního ústavu. Pro informace můžete využít i nonstop linku Státního zdravotního ústavu 725 191 370, 724 810 106, 726 191 367.

Obecné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Světové zdravotnické organizace (WHO).

Srozumitelné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu okoronaviru.cz, jehož obsah vytváří odborníci z Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR, Oxfordské univerzity a dalších vědeckých institucí.

Přehled o aktuálním šíření nákazy v ČR najdete zde.

Přehled o aktuálním šíření nákazy ve světě najdete zde.