Organizace kulturních aktivit

ID Záznamu
Datum zveřejnění
27.05.2020
Poslední aktualizace
14.10.2020

Základní informace k životní situaci

V pondělí 12.10.2020 schválila vláda rozsah zpřísnění protiepidemických opatření, která platí od středy 14.10.2020:

  • jsou uzavřeny všechny restaurace, bary a kluby.
  • shromažďování je omezeno na šest lidí a na veřejnosti je zakázaná konzumace alkoholu.
  • roušky jsou nově povinné na zastávkách hromadné dopravy.
  • vláda schválila návrh novely zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí; novela prodlužuje časovou působnost zákona, který umožňuje pořadatelům odložit vrácení vstupného na akce, které se měly uskutečnit po dobu účinnosti novely, ale kvůli probíhající epidemii musely být zrušeny, až do 30. září 2021.

Do restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení nesmí chodit zákazníci, ale je možné je obsloužit přes výdejní okénko, a to jen do 20. hodiny. Výjimku mají pouze hotelové restaurace pro hotelové hosty a svatební a smuteční hostiny. Zavřít musí všechny hudební, taneční, herní a další společenské kluby a diskotéky.

Kompletní výsledky jednání najdete zde.

 

Od 13. října 2020 platí povinnost nošení roušek (celé znění mimořádného opatření, včetně výčtu výjimek, najdete zde):

  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
  • v prostředcích veřejné dopravy,
  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

 

Vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 8.10.2020 schválila balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19. Kompletní výsledky jednání vlády najdete zde.

 

Od pondělí 12.10.2020 platí druhá, přísnější vlna opatření, a to na následujících 14 dnů. 

Během tohoto období budou zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak profesionální, pokud se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti.

Zákaz platí pro návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.

Zákaz se nebude vztahovat pouze na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Nebudou se smět pořádat ani žádné poutě, kongresy či veletrhy. Omezena bude i účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách, a to na 30 osob, a na maximálně 500 osob se omezuje i shromažďovací právo, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.

Usnesení o přijetí krizového opatření najdete zde.

Podrobnosti a aktuální opatření můžete sledovat ne webu Ministerstva zdravotnictví zde.

Odpovědi na konkrétní dotazy najdete zde.

V souvislosti s nouzovým stavem Ministerstvo kultury zveřejnilo žádost o sdělení úspěšných účastníků výběrových dotačních řízení v programu Kulturní aktivity a Kulturní aktivity na podporu příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské menšiny, zda a v jakém rozsahu se jimi připravované projekty budou konat v termínu podle podaných žádostí, anebo zda bude termín realizace projektu (akce) posunut.

Dále Ministerstvo kultury zveřejnilo upozornění o mimořádné důležitosti vyplnění statistických výkazů za rok 2019, protože údaje za toto období budou posledními standardními daty  před  stávajícím rokem 2020, kdy došlo k přerušení činnosti naprosté většiny poskytovatelů kulturních služeb. Data tak poslouží ke zjištění dosahované výše výkonů a příjmů  kulturních institucí v posledním roce před vypuknutím epidemie. Tato skutečnost  může mít - mimo jiné - význam pro argumentaci ve věci budoucí podpory kultury z veřejných zdrojů.

Další informace

Pro další informace můžete využít speciální linku 1212 s volbou 3 nebo speciální informační linku Ministerstva průmyslu a obchodu pro podnikatele a živnostníky 224 854 444.

Pro zaslání dotazu můžete využít také speciální e-mailovou adresu covid_podnikatele@mpo.cz.

Na webu Ministerstva zdravotnictví najdete materiály ke stažení, které můžete využít – např. pravidla uvolňování opatření od 25.5.2020, leták o užívání roušky, o bezpečném chování v restauraci, kulturních zařízeních, nákupních centrech nebo na koupališti apod.

Aktuality Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronaviru (Covid-19) najdete zde.

Můžete využít platformy CoVpoint.cz, tzv. tržiště, které bylo navrženo k podpoře ČR v boji proti Covid-19. Vzniklo jako reakce na novou situaci a cílem je propojit co nejvíce firem ochotných pomoci státu, a zároveň spojovat současnou poptávku a nabídku firem tak, aby spolupráce byla co nejefektivnější.

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů najdete zde. Prostřednictvím speciální informační linky zde odpovídají na dotazy odborní pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací. Další informace můžete vyhledat přes rozcestník Ministerstva obchodu a průmyslu zde.

 

Nouzový stav a vydaná opatření:

Důležité informace o epidemii koronaviru (Covid-19), nouzovém stavu a všech souvisejících vydaných opatřeních najdete na webu Úřadu vlády ČR. Co aktuálně platí v souvislosti s nouzovým stavem najdete zde.

 

Přehled o uvolňování opatření – co a kdy můžete – najdete zde.

 

Obecné informace k problematice koronaviru (Covid-19):

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete na webu Ministerstva zdravotnictví zde. Důležité kontakty a odkazy najdete zde.

Můžete si instalovat mobilní infokartu, která vám zpřístupní nejaktuálnější informace, důležité kontakty na infolinky a oficiální pokyny a doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Přehledné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Státního zdravotního ústavu. Pro informace můžete využít i nonstop linku Státního zdravotního ústavu 725 191 370, 724 810 106, 726 191 367.

Obecné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Světové zdravotnické organizace (WHO).

Srozumitelné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu okoronaviru.cz, jehož obsah vytváří odborníci z Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR, Oxfordské univerzity a dalších vědeckých institucí.

Přehled o aktuálním šíření nákazy v ČR najdete zde.

Přehled o aktuálním šíření nákazy ve světě najdete zde.