Zavedení systému řízení BOZP v podniku

ID Záznamu
m-8074
Datum zveřejnění
11.12.2017
Poslední aktualizace
27.03.2018

Základní informace k životní situaci

Systém řízení BOZP je založen na základě normy ČSN OHSAS 18001:2008.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může být podána zaměstnavatelem nebo jím pověřeným zástupcem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kontaktováním oblastního inspektorátu práce.

Na které instituci životní situaci řešit

Je třeba se obrátit na místně příslušný oblastní inspektorát práce dle sídla subjektu.

Místně příslušný oblastní inspektorát práce si lze vyhledat na internetových stránkách Státního úřadu inspekce práce (na titulní stránce v záhlaví nebo zvolením relevantního kraje na interaktivní mapě úřadů).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při prvotní konzultaci není nutné mít žádné doklady; garant programu "Bezpečný podnik" sdělí zástupci společnosti vše potřebné.

Podrobné informace jsou rovněž uvedeny v příručce "Bezpečný podnik - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Implementace programu "Bezpečný podnik" není zpoplatněna.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení se pohybují od podání žádosti do 3 měsíců.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz je možné zaslat na e-mailovou adresu místně příslušného oblastního inspektorátu práce.

Jaké jsou související předpisy

Norma ČSN OHSAS 18001:2008

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na vydání osvědčení "Bezpečný podnik" není právní nárok.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Úsek inspekce BOZP Státního úřadu inspekce práce

Kontaktní osoba

Ing. Simona Zajícová