Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky náležející do práva hospodařit Lesů České republiky, s.p., a to: všechny pozemky zapsané v KN na LV č. 44 pro k.ú. Vystrkov, pozemek č.parc. 1045 zapsaný na LV č. 44 pro k.ú. Kozárovice a pozemek č.parc. 1774/1 zapsaný na LV č. 556 pro k.ú. Zalužany.
Požadovaná cena
4117230
Platnost do
2021-02-05
Telefon
956266115
E-mail
petr.kjucukov@lesycr.cz
Osoba
Ing. Petr Kjučukov
Útvar
Lesy České republiky, s.p.
Katastrální území
Vystrkov, Kozárovice, okres Příbram