Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra ČR
Popis
Pozemek p. č. St. 215/3 o výměře 16 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. e. a Pozemek p. č. St. 215/4 o výměře 16 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. e., charakter stavby garáž, k. ú. Přeštice, obec Přeštice, LV. č. 2064, KÚ pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
161000
Platnost do
2021-01-24
Telefon
954 302 283
E-mail
chovancova.michaela.2@cpost.cz
Osoba
Michaela Chovancová
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Přeštice, Přeštice, okres Plzeň-jih