Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Předmětný pozemek p.č. 429, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 159 m2, součástí je budova - hájenka, p.č. 252 , zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 59 m2 a p.č. 428, zahrada, o výměře 1744 m2, zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Jince v Brdech, obec Jince. Prodej bude realizován včetně ČOV Velcí č.p. 4 a studny vrtané Velcí č.p. 4.
Požadovaná cena
1026080
Platnost do
2021-01-11
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Jince v Brdech, Jince, okres Příbram