Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek st.p.č. 1075, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 720 m2, zapsaný na LV č. 868 pro k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice. Pozemek je pod stavbou ve vlastnictví jiného vlastníka.
Požadovaná cena
43200
Platnost do
2021-01-11
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Mikulovice u Jeseníka, Mikulovice, okres Jeseník