Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Předmětné pozemky p.č. 766, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 158 m2, jehož součástí je stavba RD č.p.76, p.č. 765, ostatní plocha, o výměře 182 m2, zapsány na LV č. 4 pro k.ú. Město Libavá, jsou využívány pro účel bydlení.
Požadovaná cena
590000
Platnost do
2021-01-11
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Město Libavá, Město Libavá, okres Olomouc