Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o objekt k bydlení, obytnou budovu Rašovice č.p. 73 na pozemku st.p.č. 74, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 301 m2 a pozemek p.č. 250/4, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1012 m2, vše zapsané na LV č. 156 pro k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad Ohří. Prodej bude realizován včetně ČOV Rašovice č.p. 73, čerpadla, kotle na tuhá paliva a elektrického bojleru.
Požadovaná cena
1615000
Platnost do
2021-01-11
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Rašovice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov