Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství S1639/15
Popis
Předmětem prodeje je soubor následujících technologií: - venkovní vzdušné vedení vysokého napětí (VN) 22 kV– venkovní vzdušné vedení AiFe 3 x 42/7, včetně 23 podpěrných bodů betonových sloupů, 2 ks odpojovacích zařízení US č. 1 a č. 23, sloupy EPV 10,5 – 6. Venkovní vzdušné vedení ve od odbočného sloupu 105 VN74 po trafostanici Hubertus v délce 1876 m, - dvousloupová trafostanice TSB 24/400 kVa Hájenka Hubertus č. 621034 umístěná na pozemku PKN 3998/1 v k.ú. Moravský Krumlov. Součástí trafostanice je galerie a skříň, připojovací izolátory, bleskojistky, svod VN na trafo, svod NN do skříně, 3 x pojistkové spodky DEON 160 A, 2 x kabelový vývod, - kabelové zemní vedení NN o celkové délce 352 m – kabel 2 x AYKY 3 x 240 + 120 pro hájenku Hubertus a sídlo polesí Moravský Krumlov.
Požadovaná cena
1252100
Platnost do
2020-12-28
Telefon
724523285
E-mail
andrej.toth@lesycr.cz
Osoba
Ing. Andrej Tóth
Útvar
LZ Židlochovice
Katastrální území
Moravský Krumlov, Moravský Krumlov, okres Znojmo