Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe - spisy S 1143/20, S 132/16
Popis
Prodej pozemků v k.ú. Tachlovice, a sice pozemku p.č. 626/1 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 58 m2 a pozemku p.č.626/2 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Tachlovice. Pozemky jsou odděleny dle GP z pozemku p.č. 626 v k.ú. Tachlovice.
Požadovaná cena
68800
Platnost do
2020-12-25
Telefon
956180107
E-mail
zuzana.fiserova@lesycr.cz
Osoba
Zuzana Fišerová
Útvar
Lesní správa Křivoklát
Katastrální území
Tachlovice, Tachlovice, okres Praha-západ