Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Jedná se o pozemek parc. č. 2482 - ostatní plocha o výměře 5233 m2 a parc. č. 2457 - ostatní plocha o výměře 16 m2 zapsané na LV 161 pro obec a k.ú. Dubňany. Oba pozemky jsou součástí většího obhospodařovaného zemědělského celku, nyní po rekultivaci.
Požadovaná cena
144800
Platnost do
2020-05-24
Telefon
566593711
E-mail
koukal@diamo.cz
Osoba
JUdr. Jaroslav Koukal
Katastrální území
Dubňany, Dubňany, okres Hodonín