Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o nově vzniklý pozemek p.č. 25/4, ostatní plocha, o výměře 441 m2. Tento pozemek vznikl dle GP č. 56-388/2019 z pozemku 25/1, který je zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Horní Krupá, obec Ralsko.
Požadovaná cena
30870
Platnost do
2020-05-14
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Horní Krupá, Ralsko, okres Česká Lípa