Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 841/9, trvalý travní porost o výměře 97 m2 a parc. č. 841/11, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 179 m2, v k.ú. Urbanov, oddělené na základě GP č. 174-27/2019.
Požadovaná cena
1250
Platnost do
2020-03-27
Telefon
541 637 573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Urbanov, Urbanov, okres Jihlava