Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se pozemek parc. č. 122/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 122, vodní plocha, tok přirozený, v k.ú. České Budějovice 3.
Požadovaná cena
7200
Platnost do
2020-03-19
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Švejkarová
Útvar
ZHV, PS1
Katastrální území
České Budějovice 3, České Budějovice, okres České Budějovice