Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 139 o výměře 147 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 96, objekt občanské vybavenosti, a pozemek parc. č. 384/1 o výměře 301 m2, zahrada, k. ú. a obec Horní Pěna, na LV č. 421, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2500000
Platnost do
2020-02-23
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Horní Pěna, Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec