Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o stavební pozemek st.p.č. 1095, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, o výměře 1048 m2, zapsaný na LV č. 868 pro k.ú. Mikulovice u Jeseníka v areálu bývalého muničního skladu Mikulovice. Vzhledem k charakteru je pro hospodaření VLS ČR, s.p. nevyužitelný.
Požadovaná cena
62880
Platnost do
2019-12-30
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Mikulovice u Jeseníka, Mikulovice, okres Jeseník