Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemky parc. č. 591/30 o celkové výměře 49 m2, druh pozemku ostatní plocha a č. 591/33 o celkové výměře 177 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba v k.ú.Vrskmaň
Požadovaná cena
678
Platnost do
2019-12-07
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Vrskmaň, Vrskmaň, okres Chomutov