Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Nemovitosti se nacházejí v areálu Paskov. Nemovitosti jsou tvořeny pozemky p. č. 1996/13 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 187 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba, p. č. 1996/122 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 966 m2, p. č. 1996/188 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2, vše včetně venkovních úprav a součástí v k. ú. Paskov, obec Paskov, Moravskoslezský kraj a pozemky p. č. 1447/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 820 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba, p. č. 1447/11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 223 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech.vyb., p. č. 1447/21 - ostaní plocha, manipulační plocha o výměře 626 m², p. č. 1447/23 - ostaní plocha, manipulační plocha o výměře 626 m², vše včetně venkovních úprav a součástí v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, Moravskoslezský kraj.
Požadovaná cena
5460000
Platnost do
2019-12-06
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
oddělení obchodu
Katastrální území
Hrabová, Ostrava, okres Ostrava-město