Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 192/16 v k. ú. Krasejovka o výměře 476 m2, který bude oddělen ze stávajícího pozemku parc. č. 192/2 v k. ú. Krasejovka (druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – koryto vodního toku umělé), a který tvoří koryto drobného vodního toku Krasejovský potok (IDVT 10275144, ČHP 1-06-01-212). Součástí pozemku je část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1963 o délce 153 m, nezapisovaná do katastru nemovitostí, která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00001286 a názvem „3 (A) Otmanka“. Pozemek parc. č. 192/16 v k.ú. Krasejovka a část stavby vodního díla v délce 153 m budou dotčeny výstavbou vodní nádrže se zemní hrází a s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
169060
Platnost do
2019-11-21
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Katastrální území
Krasejovka, Kamenný Újezd, okres České Budějovice