Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství – S 765/15_164
Popis
p.p.č. 190 v k.ú. Zálší u Chocně, druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – rybník. Jedná se o pozemek, který je součástí Velkého zálešského rybníka, který je v majetku Rybářství Litomyšl, s.r.o.
Požadovaná cena
75000
Platnost do
2019-12-02
Telefon
724524296
E-mail
jana.stankova@lesycr.cz
Osoba
Jana Staňková
Útvar
LS Choceň
Katastrální území
Zálší u Chocně, Zálší, okres Ústí nad Orlicí