Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1964, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002460 a názvem „05 (G, O1) (O1) Jakubín“, o délce 103 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10243013, ČHP 1-07-03-020), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 673/1 v k.ú. Jakubín. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže a tůně.
Požadovaná cena
14110
Platnost do
2019-11-01
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Katastrální území
Jakubín, Častrov, okres Pelhřimov