Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o soubor 34 pozemků o celkové výměře 15 290 m2, které spolu s dalšími pozemky ve správě VLS ČR, s.p. tvoří zahrádkářskou kolonii. Vše je zapsané na LV č.156 pro k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad Ohří u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky budou nabízené přednostně k prodeji vlastníkům rekreačních objektů a navazujícíh sousedících pozemků jednotlivě.
Požadovaná cena
629450
Platnost do
2019-10-13
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov