Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Rodinný dům č.p.79, pozemek st.p.č.175/1, dílčí část pozemku p.č. 563/5, k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad Ohří, okres Chomutov, kraj Ústecký. Rodinný dům č.p.79 je umístěn v části Rašovice u jezu Klášterec nad Ohří na východním okraji města. Jedná se o stavbu tvaru „ U ”, která byla kolaudována v roce 1982, Změna užívání z hrázného domu na rodinný dům byla schválena dne 17.2.2011. Nemovitost je připojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektriku.
Požadovaná cena
1500000
Platnost do
2019-09-20
Telefon
724205605
E-mail
stipkova@poh.cz
Osoba
Ing. Zdeňka Štípková
Útvar
Odbor vnitřní správy
Katastrální území
Rašovice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov