Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Pozemek st.p.č. 1626 zastavěná plocha a nádvoří zapsaný na LV č. 3957 pro k.ú. Lipník nad Bečvou - pozemek zastavěn stavbou garáže jiného vlastníka (zákonné předkupní právo)
Požadovaná cena
9800
Platnost do
2019-07-21
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
OSM
Katastrální území
Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, okres Přerov