Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
prodej pozemů st. p.č. 346/3 o výměře 135 m2, zast.plocha a nádvoří a p.č. 1864/37 o výměře 374 m2, ostatní plocha, jiná plocha
Požadovaná cena
55000
Platnost do
2019-07-10
Telefon
956170106
E-mail
lada.loudova@lesycr.cz
Osoba
Loudová Lada
Útvar
LČR, LS Hořice
Katastrální území
Žernov, Žernov, okres Semily