Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemku KN p.č. 78/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1643 m2. Pozemek je dislokován na severním okraji zastavěného území města Strakonice v části Přední Ptákovice, za poslední zástavbou. Dle územního plánu je pozemek veden v zastavěné ploše s funkčním využitím plochy bydlení - rodinné domy.
Požadovaná cena
1800000
Platnost do
2019-06-06
Telefon
956199106
E-mail
miroslav.jacka@lesycr.cz
Osoba
Ing. Miroslav Jačka
Útvar
LS Vodňany
Katastrální území
Přední Ptákovice, Strakonice, okres Strakonice