Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. st. 154, o výměře 162 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova s číslem popisným - Kamýk nad Vltavou č.p. 154, rodinný dům, pozemek parc. č. 1422/2, o výměře 726 m2, druh pozemku - ostatní plocha, zeleň, zapsané na LV č. 46, pro k.ú. Kamýk nad Vltavou, obec Kamýk nad Vltavou. V obytném domě jsou 4 bytové jednotky, každá o velikosti 2+1, z toho 3 byty jsou zatíženy právem nájmu na dobu neurčitou.
Požadovaná cena
1638350
Platnost do
2019-05-15
Telefon
724453426
E-mail
Lucie.Balouskova@pvl.cz
Osoba
Lucie Baloušková
Katastrální území
Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou, okres Příbram