Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek st. p.č. 29, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 167 m2, zapsaný na LV č. 47 pro k.ú. Zábrdí u Osečné, obec Osečná. Pozemek je částečně zastavěný hospodářskou částí domu jiného vlastníka.
Požadovaná cena
41750
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Zábrdí u Osečné, Osečná, okres Liberec