Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Pozemek se nachází v obci Frýdek-Místek, v blízkosti železniční tratě Frýdek-Místek - Český Těšín. Pozemek p. č. 1379/9 o výměře 120 m2, ostatní plocha-jiná plocha, je nepravidelného a víceúhelníkového tvaru. Na pozemku se nachází opěrná zeď a zpevněná asfaltová plocha, která, dle správce majetku, není v majetku evidována. Jediný přístup k pozemku, je z pozemků jiného vlastníka. Z hlediska územního plánu Obce Frýdku-Místku je pozemek zařazen v zastavěném území, v ploše drobné a řemeslné výroby VD.
Požadovaná cena
70000
Platnost do
2019-04-23
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Frýdek, Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek