Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 1272/8 o nové výměře dle geometrického plánu č. 1514-56/2016 v k.ú. Horažďovice
Požadovaná cena
14000
Platnost do
2019-01-20
Telefon
972235335
E-mail
kvasnicka@szdc.cz
Osoba
Ing. Kvasnička Vladimír
Útvar
O 31
Katastrální území
Horažďovice, Horažďovice, okres Klatovy