Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 304/8 o výměře 12 m2, jiná plocha, ostatní plocha, obec Vlachovo Březí, k. ú. Vlachovo Březí, zapsáno na LV č. 131, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2900
Platnost do
2019-01-08
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, okres Prachatice