Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 168/1 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr) a pozemek parc. č. st. 168/2 o výměře 22, obec Vitice, k. ú. Vitice, na LV č. 388, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín. Na pozemku parc. č. st. 168/2 se nachází stavba jiného vlastníka. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
100000
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Vitice, Vitice, okres Kolín