Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S1976/11 - prodej pozemků p.č.352/18 o výměře 506m2 a p.č. st.85/4 o výměře 5m2 nově vznikajících z p.č.352/1 dle geometrického plánu č.185-775/2017. Na jednom z pozemků se nachází část stavby, další ke stavbě přiléhá.
Požadovaná cena
15000
Platnost do
2018-12-13
Telefon
956957238
E-mail
petra.vitaskova@lesycr.cz
Osoba
Petra Vitásková
Útvar
Správa toků - oblast povodí Moravy
Katastrální území
Stražisko, Stražisko, okres Prostějov