Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
prodej nemovité věci-pozemky p.p.č. 2836, 2845/2 a st.p.č. 527 o celkové výměře 409 m2
Požadovaná cena
21610
Platnost do
2018-12-13
Telefon
596657304
E-mail
pustejovska@pood.cz
Osoba
Helena Pustějovská
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Staré Hamry 1, Staré Hamry, okres Frýdek-Místek