Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Část vodního díla typu opevnění vodního toku (VD) č. DVT 00001999, v délce cca 19 m, která je umístěná v korytě DVT IDTV 10267976, na pozemcích parc. č. 1217/9 a 1281/16, k.ú. Lučice.
Požadovaná cena
3000
Platnost do
2018-12-12
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Lučice, Lučice, okres Havlíčkův Brod