Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Praha 6 - Lysolaje, Lysolajské údolí 15, PSČ 16500
Zakladatel
BALMED Praha státní podnik
Popis
Pozemek par.č. 1777/1, LV č. 197, je veden jako vodní plocha, umělé koryto vodního toku
Požadovaná cena
34900
Telefon
2 33920019
E-mail
balmed@cmail.cz
Osoba
ing. Vladimír Koňák
Útvar
interní auditor
Katastrální území
Sadská, Sadská, okres Nymburk