Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Pozemek st.p.č. 214 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 0,02 ha, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. stavba občanského vybavení, a pozemek p.č. 130/29 ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 0,81 ha, vše zapsané na LV č. 123 pro k.ú. Nová Horka, obec Studénka, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín.
Požadovaná cena
400000
Platnost do
2018-12-10
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Nová Horka, Studénka, okres Nový Jičín