Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1964, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00006611 a názvem „OD ČERVENÉHO ZÁHOŘÍ 04 (TOK C)“, o délce 122 m, upravující koryto drobného vodního toku, pravobřežního přítoku Chotovinského potoka Od Červeného Záhoří (IDVT 10279237, ČHP 1-07-04-053), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc. č. 15/97, 15/126 a 487/3 v k.ú. Broučkova Lhota. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
12930
Platnost do
2018-12-10
Telefon
387683182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
Závod Horní Vltava
Katastrální území
Broučkova Lhota, Chotoviny, okres Tábor