Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Ředitelství silnic a dálnic dokončilo stavbu "Silnice I/25 Jáchymov - Točka", která je zaměřena GP č. 2134-220/2017 a č. 2083-282/2018. Touto stavbou jsou trvale dotčeny nově vzniklé p. p. č. 5232/7, 5232/12 a 5233/2 (vznikají z p. p. č. 5232 a 5233) v k. ú. Jáchymov. Na základě uzavřené rámcové smlouvy se bude jenat o bezúplatný převod.
Požadovaná cena
75
Platnost do
2018-12-09
Telefon
474636228
E-mail
nedelova@poh.cz
Osoba
Dagmar Nedělová
Útvar
evidence pozemků
Katastrální území
Jáchymov, Jáchymov, okres Karlovy Vary