Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej části pozemku p. č. 5494/1, dle GP č. 5758-18/2018 p. č. 5494/14. Pozemek je zatížen nájemní smlouvou. (S018578/2018-O31)
Požadovaná cena
161000
Platnost do
2018-12-07
Telefon
972235736
E-mail
Sutnar@szdc.cz
Osoba
Jan Sutnar, DiS.
Útvar
O31
Katastrální území
Zábřeh na Moravě, Zábřeh, okres Šumperk